Om oss

Salten kontrollutvalgservice er et interkommunalt samarbeid som er sekretariat for kontrollutvalgene i Salten-kommunene. Hovedkontoret er lokalisert på Inndyr i Gildeskål kommune.

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. I denne forbindelse skal utvalget:

  • gi uttalelse om årsregnskap
  • utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
  • se til at det blir utført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og rapportere resultatet av disse til kommunestyret
  • påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning
  • påse at revisjonsmerknader blir fulgt opp
  • påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med bestemmelser om denne
  • påse at kommunestyrets vedtak i saker om tilsyn og kontroll blir fulgt opp

Du finner informasjon om kontrollutvalget i kommunen din ved å klikke på kommunevåpenet til høyre.

Personvern

Kontrollutvalgssekretariatet er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger hos oss. Personvernerklæringen handler om hvordan vi i vårt kontrollutvalgssekretariat tar imot og bruker informasjon om dere som kan identifiseres i våre arkiv og datalagre. Erklæringen inneholder informasjon som du har krav på når det blir samlet inn eller vi mottar opplysninger gjennom vår kontakt med kommuner, andre offentlige organer og private. Den gir også generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Les vår personvernerklæring her.