Kontakt oss

Kontrollutvalget trenger initiativ fra deg – enten du er politiker, ansatt, bruker av tjenester, innbygger eller på annen måte har fått kjennskap til forhold i kommunal virksomhet / kommunalt eierskap som du mener kontrollutvalget bør se nærmere på.

Kontrollutvalget behandler ikke klager. Har du fått et vedtak fra din kommune, bør du følge informasjonen om klage i vedtaket du har mottatt. Utvalget kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller vurdere hensiktsmessigheten av politiske vedtak.

Med skjemaet nedenfor kan du sende inn en forespørsel, meldinger, tips, e.l. Du velger selv om du vil gi ditt innspill anonymt, eller med navn og adresse. Får vi ditt navn og adresse, gir det oss mulighet for å gi deg en tilbakemelding om ditt innspill:

  Felt merket * er obligatorisk:

  Fra:

  Epost:

  Telefon:

  Kommune: *

  Melding: *